Χορηγίες /Πρόγραμμα Συνεδρίου / Γενικές Πληροφορίες

Αν θέλετε να γίνετε χορηγός ή έχετε απορίες σχετικά με την οργάνωση, την εμπορική δραστηριότητα, καθώς και πληροφορίες για ζήτηματα που αφορούν το πρόγραμμα και τις ομιλίες του Συνεδρίου, επικοινωνήστε με την Smart Press στην ηλεκτρονική διεύθυνση: smart@smartpress.gr ή τηλεφωνήστε στο 210-5201500.